TRIẾT LÝ KINH DOANH

1- Sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu hàng đầu.

2- Sáng tạo trong cả tư duy lẫn hành động để có sự đột phá.

3- Chuyên nghiệp từ thái độ, tác phong làm việc đến kỹ năng chuyên môn.

4- Kết hợp hài hòa lợi ích của khách hàng, nhân viên, cổ đông, các đối tác và cả cộng đồng.