CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

I – Đồng tiền thanh toán và hình thức thanh toán

Thanh toán tiền mặt hoặc chuyển khoản bằng đồng Việt Nam (VNĐ)

Thông tin chuyển khoản:

  • Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Hằng

  • Số tài khoản: 1903 337 3649011

  • Mở tại: Ngân hàng Techcombank, Chi nhánh Hai Bà Trưng, Hà Nội

II – Phương thức thanh toán

1 – Đối với khách hàng cá nhân

Trường hợp 01: Giao và lắp luôn, thanh toán 02 Đợt:

– Đợt 01: Đặt cọc 10% giá trị đơn hàng

– Đợt 02: Thanh toán 90% giá trị đơn hàng sau giao lắp

Trường hợp 02: Giao trước lắp sau, thanh toán 03 Đợt:

– Đợt 01: Đặt cọc 10% giá trị đơn hàng

– Đợt 02: Thanh toán 80% khi hàng đến chân công trình

– Đợt 03: Thanh toán 10% giá trị đơn hàng sau giao lắp

2 – Đối với khách hàng tổ chức

Trường hợp 01: Thanh toán 02 đợt

– Đợt 01: Thanh toán 90% giá trị đơn hàng

– Đợt 02: Thanh toán 10% giá trị đơn hàng sau giao lắp

Trường hợp 02: Thanh toán 03 đợt

– Đợt 01: Đặt cọc 50% giá trị đơn hàng

– Đợt 02: Thanh toán 40% khi có thông báo giao hàng hoặc khi chuyển hàng đến chân công trình

– Đợt 03: Thanh toán 10% sau khi xuất hóa đơn và các giấy tờ liên quan đến hợp đồng của 02 bên