CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT

I- Phương thức vận chuyển

  • Vận chuyển bằng phương tiện vận chuyển của Minh Dũng.

II- Thời gian giao hàng

  • Thiết bị được giao trong vòng không quá 60 ngày làm việc (không tính ngày nghỉ Lễ, Tết) kể từ ngày hai bên ký Hợp đồng và Minh Dũng nhận đủ tiền thanh toán Đợt 1 đúng theo Mục 2.2 Điều II của Hợp đồng, đồng thời Quý khách hàng hoàn tất mặt bằng đảm bảo kỹ thuật theo bản vẽ thiết kế/ hướng dẫn của Minh Dũng (nếu Minh Dũng không nhận đủ tiền thanh toán Đợt 1 của Quý khách thì coi như Quý khách đơn phương chấm dứt Hợp đồng này và Minh Dũng không chịu trách nhiệm về việc chậm trễ thực hiện theo tiến độ Hợp đồng).
  • Trường hợp nếu Minh Dũng không nhận đủ tiền thanh toán Đợt 1 của Quý khách hàng thì coi như đơn phương chấm dứt Hợp đồng này và Minh Dũng không chịu trách nhiệm về việc chậm trễ thực hiện theo tiến độ Hợp đồng).

III- Thời gian hỗ trợ lắp đặt

  • Thiết bị được Minh Dũng hỗ trợ lắp đặt hoàn thiện cho Quý khách hàng trong vòng không quá 03 ngày kể từ ngày bàn giao thiết bị.