CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH, BẢO TRÌ

  1. Minh Dũng có trách nhiệm giao hàng đúng chất lượng, chủng loại như trong hợp đồng đã ký kết, đúng hạn và đúng địa điểm cho khách hàng như Điều III của Hợp đồng kinh tế.
  2. Thực hiện việc lắp đặt hoàn chỉnh, vận hành thử và hưỡng dẫn sử dụng cho khách hàng.
  3. Chịu trách nhiệm bảo hành trong thời gian 12 kể từ ngày bàn giao hàng hóa.
  4. Trong trường hợp nếu khách hàng báo máy lỗi cho Minh Dũng trong vòng 24 giờ (trừ ngày lễ và chủ nhật) thì Minh Dũng sẽ có trách nhiệm cử kỹ thuật xử lý lỗi cho khách hàng.
  5. Trong thời hạn 01 năm kể từ ngày bàn giao máy, nếu máy bị lỗi nặng không khắc phục được thì khách hàng sẽ được đổi máy khác, chi phí đổi máy do Minh Dũng chịu.
  6. Trong trường hợp khách hàng muốn nâng cấp đổi máy thì chi phí đổi máy là 6 tháng/5% trên giá trị mua ban đầu, thời gian đổi không quá 02 năm.
  7. Ngay sau khi hết thời gian bảo hành thiết bị, nếu khách hàng yêu cầu bảo trì, bảo dưỡng thiết bị thì mọi chi phí bảo trì, bảo dưỡng thiết bị sẽ được hai bên cùng thống nhất, thỏa thuận trong Hợp đồng bảo trì, bảo dưỡng thiết bị riêng biệt với Hợp đồng.