13/07/2022

Kế Toán Tổng Hợp

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Thực hiện việc theo dõi doanh thu, chi phí, bao quát toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, có liên quan đến các tài khoản