10/05/2022

Admin Văn phòng

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tiếp nhận, phân phối data từ Marketing cho các nhân viên kinh doanh đảm bảo phù hợp, đúng tiến độ Chăm sóc, cập nhật, theo dõi