22/07/2022

Sales Admin

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Chăm sóc, cập nhật, theo dõi dữ liệu khách hàng của Công ty Theo dõi và thực hiện chính sách bán hàng: đơn hàng, công nợ,

10/05/2022

Admin Văn phòng

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tiếp nhận, phân phối data từ Marketing cho các nhân viên kinh doanh đảm bảo phù hợp, đúng tiến độ Chăm sóc, cập nhật, theo dõi