13/07/2022

Kế Toán Tổng Hợp

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Thực hiện việc theo dõi doanh thu, chi phí, bao quát toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, có liên quan đến các tài khoản

09/07/2022

Kế Toán Kho – Chi nhánh Thái Bình

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Lập chứng từ nhập xuất, chi phí mua hàng, hoá đơn bán hàng đầu vào đầu ra. Hạch toán doanh thu, giá vốn, công nợ. Theo