09/07/2022

Kế Toán Kho – Chi nhánh Thái Bình

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Lập chứng từ nhập xuất, chi phí mua hàng, hoá đơn bán hàng đầu vào đầu ra. Hạch toán doanh thu, giá vốn, công nợ. Theo