08/06/2022

Trưởng phòng Kinh Doanh Thiết Bị

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Xây dựng các kế hoạch, chiến lược phục vụ mục tiêu phát triển và đạt được kết quả kinh doanh của Công ty Chịu trách nhiệm

02/06/2022

GIÁM ĐỐC KINH DOANH – NGÀNH SƠN NƯỚC

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: – Lập kế hoạch kinh doanh: Nghiên cứu và lên kế hoạch phát triển thị trường. Tìm kiếm và tiếp cận các đối tác tiềm năng.