13/04/2022

Chuyên viên Nhân sự

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Công tác tuyển dụng: Đăng tuyển, tìm kiếm ứng viên qua các nguồn, kênh tuyển dụng Tổ chức sàng lọc, phỏng vấn, đánh giá năng lực