22/07/2022

Sales Admin

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Chăm sóc, cập nhật, theo dõi dữ liệu khách hàng của Công ty Theo dõi và thực hiện chính sách bán hàng: đơn hàng, công nợ,